Abonneer op de blog RSS feed

Op de Youless site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Nieuwe PVOutput firmware

door Andras Tucsni

PVOutput firmware update

Het is sommige gebruikers van de PVOutput firmware opgevallen dat wanneer de tabel met “live” waarden bij PVOutput opgevraagd wordt, er soms weleens een datapunt ontbreekt.
 

tl_files/blog/missing-pvoutput-table-point.png

 
Voor de meetnauwkeurigheid maakt dat in principe niet uit, want bij elke upload wordt de totaal kWh stand doorgestuurd. Het is dus goed om te weten dat hierdoor geen 'fout' ontstaat. Ook in de live grafiek is het in de praktijk niet zichtbaar, tenminste wanneer er alleen productie data met PVOutput gekoppeld is (als er ook verbruiksdata gekoppeld is, dan is er wel een onderbreking in de grafiek zichtbaar, maar de meeste gebruikers hebben alleen productiedata gekoppeld). De grafieklijn wordt namelijk verder getekend (geïnterpoleerd) bij het ontbrekende punt, en ziet er zo nog steeds 'vloeiend' uit.
 

tl_files/blog/missing-pvoutput-graph-point.png

 
Hoewel het vaak maar om 1 of 2 missende punten op een dag gaat, is het toch een iets lagere resolutie dan wat mogelijk zou zijn. Ook vonden wij dit opvallend omdat het upload mechanisme niet wezenlijk verschilt van het mechanisme dat gebruikt wordt bij andere energiemanagers, waarbij in de regel geen datapunten gemist worden.
 
In eerste instantie konden wij het hier niet reproduceren in tests, maar na het te blijven proberen, konden we toch een keer zien dat de PVOutput server een enkele keer geen reactie gaf op een upload poging. Om precies te zijn werd er wel een TCP/IP connectie tot stand gebracht, maar volgde er geen HTTP response van de PVOutput server.
 
Hierop hebben wij contact opgenomen met PVOutput om te vragen wat ze zouden adviseren, en het antwoord daarop was dat er bij het uitblijven van antwoord het beste gewoon kort daarop nog een retry poging gedaan kan worden.
 
Dit is nu volgens deze aanwijzing van PVOutput geïmplementeerd in firmware versie 1.2.0-PO4. Deze versie kan vanaf onze downloads pagina gedownload worden.
 
Wat betreft het flashen van de firmware: in deze blogpost kan worden nagelezen (en in een screencast worden gezien) hoe het flashen van de Youless firmware met onze flash utility in zijn werk gaat.
 

Nieuwe versie configuratie wizard

door Andras Tucsni

Configuratie wizard versie 1.2

Met de configuratie wizard wordt de YouLess eenvoudig en snel geconfigureerd voor het (thuis)netwerk waarop hij aangesloten wordt. De YouLess krijgt daarbij een vast IP adres, zodat hij ook zonder online internet dienst zelfstandig makkelijk samen kan werken met apps, widgets, en derde partij toepassingen.

 

Het internet modem wordt echter meestal na verloop van tijd vervangen door een ander modem, en daarbij kan de (thuis)netwerk nummering ook veranderen (afhankelijk van de voorkeuren van de modem fabrikant). Het YouLess IP adres 'past' in dat geval niet meer bij het nieuwe modem, en de YouLess kan dan niet meer benaderd worden nadat het modem is vervangen.

 

De logische oplossing is dan om de configuratie wizard gewoon nog een keer te draaien zodat deze een nieuw IP kan configureren dat wel 'past' bij de nieuwe situatie. Nu is het alleen zo dat om netwerk veiligheidsredenen, het oude IP adres eerst expliciet gewist moet worden door de gebruiker. De oude configuratie wizard was hier niet voldoende duidelijk over, wat voor verwarring zorgde omdat bij de allereerste configuratie dit niet nodig was; de YouLess heeft af fabriek nog geen IP adres dus deze hoeft de eerste keer ook niet eerst gewist te worden.

 

De configuratie wizard is daarom verbeterd met een extra stap die hierop controleert. Als blijkt dat het oude IP adres eerst gewist moet worden, dan wordt de gebruiker met een animatie voorgedaan hoe dit gaat. Dat maakt het wel zo makkelijk, en op die manier hoeft de gebruikershandleiding er ook niet bij gepakt te worden.

 

tl_files/blog/WizardCheckLed.png

 
Verder zijn er nog andere kleinere vernieuwingen/verbeteringen doorgevoerd, waaronder:
 

  • Ondersteuning Engelse en Duitse taal
  • Verbeterde netwerk detectie
  • Betere afhandeling van uitzonderingssituaties

 
De nieuwe configuratie wizard versie 1.2 is op de gebruikelijke plaats vanaf onze downloads pagina te downloaden.

 

Enelogic firmware

door Andras Tucsni

Nieuwe firmware download waarmee met de energiemanager van Enelogic gekoppeld kan worden

Nu de firmware update utility vernieuwd is, is het een goed moment om ook een nieuwe firmware vrij te geven. Op onze downloads pagina is nu ook de YouLess firmware te vinden waarmee de YouLess met de Nederlandse energiemanager Enelogic is te koppelen. De YouLess is met deze firmware al enige tijd verkrijgbaar bij Enelogic zelf, maar nu kunnen alle YouLess gebruikers ook de Enelogic firmware achteraf in de YouLess laden.
 
Deze firmware is functioneel hetzelfde als de standaard firmware, met als enige verschil dat de automatische uploads naar de site van Enelogic gaan, en dat het bekijken van overzichtsgrafieken dus ook op www.enelogic.com gebeurt.
 
Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van het Enelogic dashboard om een indruk te geven van de functionaliteit:
 

Enelogic dashboard

 
De grafiek (A) kan op verschillende tijdschalen (B) getoond worden, waarbij met vooruit/terug knoppen door de tijd genavigeerd wordt (C). Daarnaast kan er ook traploos “gezoomed” worden door selecties in de grafiek (A) te maken, of vanuit de range selector (D). De energiewaarde over een tijdsperiode wordt ook in euro's uitgedrukt (E), en de prijs per kWh is instelbaar (H). Omdat er meerdere meter inputs (bijvoorbeeld van meerdere YouLessen) en ook meerdere locaties onder hetzelfde account beheerd kunnen worden, kan de gewenste meter input uit een dropdown gekozen worden (F). De meetdata kunnen desgewenst ook als cvs bestand of in andere vormen geëxporteerd worden (G).
 
Enelogic kan ook bruto zonnestroom productie die door een YouLess is gemeten combineren met slimme meter data. Door een reconstructie kan zo het werkelijke stroomverbruik en de werkelijke stroomproductie gescheiden van elkaar getoond worden. Dat is erg handig, want een hoofdmeter kan namelijk alleen het verschil tussen verbruik en opbrengst meten, waardoor deze 2 (data)stromen door elkaar “gemengd” zijn.
 
De site van Enelogic is verder geheel in het Nederlands en het basis account is zonder kosten. Naast het gratis basis account zullen er binnenkort ook abonnementsvormen met extra functies beschikbaar komen.
 
De Enelogic firmware kan als Windows flash utility gedownload worden vanaf onze downloads pagina. Zie ook onze vorige blogpost voor een korte screencast over hoe het laden (flashen) van de firmware in zijn werk gaat. Alle instellingen en data in de YouLess blijven behouden na het laden van een nieuwe firmware. Het enige dat na het flashen nog gedaan moet worden, is het koppelen van de YouLess met Enelogic vanuit de 'Upload' pagina op de YouLess web interface.
 
Indien de YouLess al met een andere energiemanager zoals bijvoorbeeld Bidgely gekoppeld was, wordt het aanbevolen om deze oude koppeling vanuit de 'Upload' pagina voor het flashen van de firmware te ontkoppelen.
 

 

Vernieuwde firmware flash utility

door Andras Tucsni

...waarin de gebruiksvriendelijkheid verbeterd is.

De officiële YouLess firmwares zijn op de YouLess downloads pagina te vinden, bijvoorbeeld voor gebruikers die misschien willen wisselen van firmware. We stellen deze beschikbaar in de vorm van een Windows flash utility die de YouLess firmware via het netwerk in de YouLess laadt.
 
Gebruikers die de oude flash utility al een keer gebruikt hebben zal het zijn opgevallen dat deze wat spartaans was wat gebruikersinterface betreft. We vonden het daarom tijd om deze in een nieuw gebruiksvriendelijker jasje te steken.
 
Het makkelijkste om een indruk te krijgen van hoe dit er nu uitziet, is om het gewoon te zien. Daarom hebben we hieronder een screencast ingevoegd van hoe het flashen met de nieuwe utility nu gaat:

 

 
In de basis komt de functionaliteit van de nieuwe utility op hetzelfde neer als dat van de oude, maar het gebruik is nu intuïtiever en gemakkelijker geworden.
 

PVOutput firmware update

door Andras Tucsni

PVOutput firmware met nieuwe functionaliteit

Een mooie functie van PVOutput, is dat het verloop van de energieopwekking gedurende de dag bekeken kan worden op de Live page. Er worden 2 soorten vermogens op de Live page getoond, namelijk power generated en average power. Het zal Youless gebruikers die de PVOutput firmware gebruiken misschien opgevallen zijn dat met de oude PVOuput firmware deze 2 altijd gelijk waren.
 
Wat is het verschil tussen deze 2 vermogens? Wel, power generated is een momentopname van het vermogen op het moment van de laatste meting, en average power is het gemiddelde vermogen over het tijdsinterval tussen de 2 laatste metingen (5 minuten). Dit laatste wordt afgeleid van de kWh stand van deze laatste 2 datapunten.
 
De Youless stuurde tot nu toe alleen de kWh stand op bij elke meting, en geen momentopname van het vermogen. PVOutput kan daarmee alleen de average power berekenen. Bij verstek stelt PVOutput power generated vervolgens gelijk aan average power. Dit verklaart waarom deze 2 altijd gelijk waren.
 
Meestal verschillen deze 2 vermogens niet veel van elkaar, zoals te zien is het plaatje hieronder waarbij het momentane vermogen wel beschikbaar is. Het wel of niet beschikbaar hebben van de momentopnames lijkt daarom op het eerste gezicht niet heel veel uit te maken. Er valt zelfs wat voor te zeggen dat average power eigenlijk iets nuttiger is omdat het eventuele tijdelijke pieken of dalen afvlakt.
 

PVOutput grafiek met average power en generated power

 
Het is echter bij het gebruik van de diverse PVOutput apps dat het wel een duidelijk verschil kan maken of power generated beschikbaar is of niet. Het bij verstek gelijk zetten van power generated en average power blijkt namelijk alleen op de PVOutput web interface te gebeuren, en niet via de API waar apps gebruik van maken. Hierdoor kan het zijn dat een app in de Live view geen vermogen toont, wat dan wel een gemis is.
 
In de nieuwe Youless PVOuput firmware wordt het momentane vermogen nu meegestuurd waardoor dit niet meer voor kan komen. Deze nieuwe firmware kan vanaf de downloads pagina worden gedownload. Zie ook onze blogpost over firmware flashen.
 
PVOutput instelling met nieuwe geavanceerde v instellingEr is verder nog een “geavanceerde functie” toegevoegd aan deze firmware, namelijk dat op de Upload pagina ingesteld kan worden naar welke PVOutput variabele (v) Youless de metingen stuurt. De standaard waarde v1 zal voor de meeste gebruikers niet gewijzigd hoeven te worden omdat deze voor opgewekte energie bestemd is. Indien gewenst is het echter ook mogelijk om bijvoorbeeld v3 (energie consumptie in plaats van opwekking) in te stellen. Voor meer informatie over deze variabelen, zie de PVOutput help.